Het Maja Anjohuis is een vrijwilligersorganisatie en heeft een ideële doelstelling. Wij zijn financieel afhankelijk van particulieren, bedrijven en instellingen. Om alle activiteiten te kunnen realiseren, is geld nodig. Dit geld moet bij elkaar gebracht worden door giften, donaties, gelden uit sponsor- en fondsenwervings-activiteiten en andere initiatieven. Wij zijn daarom voortdurend op zoek naar nieuwe bronnen van financiële ondersteuning.

Elk bedrag, groot of klein, is meer dan welkom. Sponsoren kunnen worden vermeld op de website.

Wil je het Maja Anjohuis ondersteunen?

Hiervoor zijn vele mogelijkheden:

  • Eenmalige schenking
  • Periodieke schenking
  • Erfstelling Legaat
  • Eigen fondsenwervingsactie
  • Goederen of diensten in natura

Stichting Maja Anjohuis heeft een ANBI-status.

Eenmalige schenking

Wil je stichting Maja Anjohuis helpen? Doneer dan een zelf te kiezen bedrag; wij zullen het volledig ten gunste van de activiteiten van de stichting laten komen.

Naam, e-mail en bericht zijn geen verplichte velden, maar mogen gerust ingevuld worden.

Bedrag

Benieuwd wie ons tot nu toe al gesteund heeft? Bekijk hier onze pagina met sponsoren.