Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de volgende vrijwilligers:

Victor van der Bom – voorzitter
Voorzitter@maja-anjohuis.nl

Henk Neijssel – secretaris
Secretaris@maja-anjohuis.nl

Rik Graafmans – penningmeester
Penningmeester@maja-anjohuis.nl

Vrijwilligers

Het bestuur verzorgt onze activiteiten samen met een team vrijwilligers:
(niet alle vrijwilligers staan vermeld op onze website)

Wendy Spruijt – coördinator
Coordinator@maja-anjohuis.nl
Renske Visser- vrijwilligster fondsenwerving
Renske.visser@maja-anjohuis.nl