Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de volgende vrijwilligers:

Victor van der Bom – voorzitter

Henk Neijssel – secretaris

Rik Graafmans – penningmeester

Vrijwilligers

Het bestuur verzorgt onze activiteiten samen met een team vrijwilligers:
(niet alle vrijwilligers staan vermeld op onze website)

Wendy Spruijt – coördinator
Renske Visser- vrijwilligster fondsenwerving